JIUCE ÖNÜMLERI

Zynjyrdan goraýan enjamlary, paýlaýyş tagtasyny we akylly elektrik önümlerini öndürmekde ýöriteleşen

 • RCBOS

  RCBOS

  Artykmaç ýükden goramak bilen galyndy tok öçürijisi

  JIUCE güýçli tehniki güýji bolan rcbos (artykmaç tokdan goraýan galyndy tok öçüriji) öndürmekde ýöriteleşendir.RCBO-larymyz elektrik gurnamasyna we ulanyjylaryna has ýokary howpsuzlyk derejesini getirýär, sebäbi adaty görnüşde gurlan bitaraplygy üýtgedýärler we gurnama we synag wagtlaryny azaltmak bilen çykdajylary tygşytlaýarlar.Müşderiniň satyn almaga gelmegini hoş geldiňiz, size iň köp hyzmat ederis.

  Has giňişleýin görüň
 • MCB

  MCB

  Miniatýura döwüjiler

  JIUCE, önümçilik we söwda kombinaty, müşderiler üçin ýokary hilli miniatýura döwüjileri (MCB) öndürýär we eksport edýär.DC we AC tok öçürijileri, 10kA çenli döwmek ukyby hünärmen toparymyz tarapyndan öndürilip bilner.Circuithli zynjyr döwüjiler IEC60898-1 & EN60898-1 talaplaryna laýyk gelýär.Kanagatyňyzy gazanmak üçin iň oňat önümiň hili, iň wagtynda we oýlanyşykly hyzmat bolarys.

  Has giňişleýin görüň
 • SPD

  SPD

  Gorag enjamy

  JIUCE, hünärmen inerener topary bilen AC, DC, PV köpelmekden goraýan enjamda ýöriteleşendir, ýyldyrymdan goramak pudagynda güýçli tehniki güýjümiz we gözleg-agtaryş ukybymyz bar.Howpsuzlyk we hil elmydama birinji ýerde durýar diýip hasaplaýarys, görnüşimiz 1, tip2 we görnüş 3 IEC, UL, TUV, CE we beýleki degişli ülňülere laýyklykda öndürilýär.

  Has giňişleýin görüň
 • MASLAHAT BIRLEŞIGI

  MASLAHAT BIRLEŞIGI

  Metal / plastmassa paýlaýyş gutusy

  JIUCE plastmassa we metal paýlaýyş gutusy pudagynda güýçli galyndy dizaýnyna we önümçilik kuwwatyna eýe.Paýlaýyş gutymyz ösüş, galyndy dizaýny, önümçilik ect baglanyşygyndan IEC, UL we CE standartlaryna berk eýerýär.Productsokary hilli önümlerimizde zarba we ýangyn ýaly elektrik howplaryndan goranmak üçin elmydama ulanylýar.Paýlaýyş gutularymyz, islendik ýaşaýyş jaýyna laýyk gelýän köp sanly wariant hödürleýär.Spaceerden tygşytly peýdalanmagy, çalt gurnamagy we müşderiniň ähmiýetini üpjün edýär.

  Has giňişleýin görüň

JIUCE HAKYNDA

Biziň JIUCE kompaniýamyz, çalt ösýän, iri kärhanalarda tehnologiýada güýçli.

1669095537367729
Öňdebaryjy ylym we tehnologiýa, innowasiýa

Zhejiang Jiuce Intelligent Electric Co., Ltd.

Zhejiang Jiuce Intelligent Electric Co., Ltd. zynjyr gorag enjamlaryny, paýlaýyş tagtasyny we akylly elektrik önümlerini öndürmekde ýöriteleşen 2016-njy ýylda döredildi.Önümlerimiz kiçi tok öçürijini (MCB), galyndy tok öçürijisini (RCD / RCCB), aşa köp goragly galyndy tok öçürijileri (RCBO), wyklýuçatel birikdirijisini, paýlaýyş gutusyny, galypdan ýasalan tok öçürijini (MCCB), AC kontaktory, gorag enjamy (SPD), ýaýyň näsazlygyny anyklaýyş enjamy (AFDD), akylly MCB, akylly RCBO we ş.m. JIUCE kompaniýamyz tehnologiýa taýdan güýçli, ösýär ···

Has giňişleýin görüň